0 Menu

Ffiniau: Four Painters in Raymond Williams’ Border Country

£7.50

FREE SHIPPING

Ffiniau: Four Painters in Raymond Williams’ Border Country
Ffiniau: Pedwar Artist yn Border Country Raymond Williams
by Peter Wakelin

This fully illustrated bilingual text was published to accompany the special exhibition at the National Eisteddfod of Wales, 2016, which subsequently toured to Oriel Wrecsam, MOMA Machynlleth and Chepstow Museum.

64 pages; 40 illustrations in Welsh and English
ISBN ISBN 978-0-9954987-1-6

Published by Art Works of Abergavenny in association with the National Eisteddfod of Wales, 2016

In his influential autobiographical novel of 1960, Border Country, Raymond Williams explored the changing lives of people on the Welsh borders, in town, village, farm and industrial valley, from the 1920s to the 1950s. This book is about how four painters who were contemporaries of Raymond Williams similarly reflected the reality of daily life in south Wales before 1960 – Joan Baker, Charles Burton, John Elwyn and Bert Isaac.

Peter Wakelin is a writer and curator specialising in Welsh art and heritage. He previously headed the Royal Commission on the Ancient & Historical Monuments of Wales and was a director of Amgueddfa Cymru-National Museum Wales. He has written for Art Review, Modern Painters and The Guardian and his books include Hidden Histories: discovering the heritage of Wales and Romancing Wales: romanticism in the Welsh Landscape since 1770.

Yn ei nofel hunangofi annol ddylanwadol Border Country (1960), bu Raymond Williams yn edrych ar y newidiadau ym mywydau pobl ar y Gororau, mewn trefi , pentrefi , ffermydd a chymoedd diwydiannol, o’r 1920au i’r 1950au. Testun y llyfr hwn yw sut y bu pedwar artist oedd yn gyfoedion i Raymond Williams yn adlewyrchu mewn modd tebyg wirionedd bywyd beunyddiol yn ne Cymru cyn 1960 – Joan Baker, Charles Burton, John Elwyn a Bert Isaac.

Awdur a churadur yw Peter Wakelin sy’n arbenigo ar gelfyddyd a threftadaeth Cymru. Ynghynt, efoedd pennaeth Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a bu’n un o Gyfarwyddwyr Amgueddfa Cymru. Mae wedi ysgrifennu i Art Review, Modern Painters a’r Guardian ac ymhlith ei lyfrau mae Trysorau Cudd: darganfod treftadaeth Cymru a Romancing Wales: romanticism in the Welsh Landscape since 1770.